Guide
Self-driving tour
1. Chongqing Jiangbei International Airport-Airport Road-East Ring Interchange-Inner Ring Express-Wugui Interchange-Haier Road-Xinji Avenue-Beibin Second Road-Beibin Road.About 25km.
2. Chongqing North Railway Station - Kunlun Avenue - Taishan Avenue - Haier Road - Xinji Avenue - Beibin Second Road - Beibin Road - About 8Km.
3. Chongqing Railway Station (Yuzhong) - South District Road - Niujiaotuo Interchange - Jialing Riverside Road - Jialing River Bridge - Jianxin South Road - Yulong Road - Huafu Road - Beibin Road.About 6km.
4. Shapingba Station-Shapingba East Road-Hanyu Road-Shimen Jialingjiang Bridge-Hongshi Road-Dashiba Interchange-Beibin Road, about 14 km.
5. Chengdu-Chongqing Expressway-Kecheng Road-Yingbin Avenue-Jingwei Avenue-Hutouyan Tunnel-Huacun Interchange-Jiahong Avenue-Beiqiaotou Interchange-Xingzhu Road-Beibin Road, about 17 km.